ประกาศฯ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

หนังสือแจ้งย้ายครู ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบที่ 2)

Scroll to Top